KAMER VOOR GERECHTSDEURWAARDERS

Indien u een klacht wilt indienen tegen een (toegevoegd kandidaat-) gerechtsdeurwaarder dan kunt u dat doen via ons klachtenformulier. Mocht u niet tevreden zijn over de afhandeling van uw klacht, dan kunt u zich wenden tot de Koninklijke Beroepsorganisatie voor Gerechtsdeurwaarders.


LAATSTE TWEETS

 

Wij bouwen aan sterke relaties

De medewerkers van Schuman proberen hun werk zo zorgvuldig mogelijk uit te oefenen. Mocht u toch niet tevreden zijn over de wijze waarop u wordt behandeld of de manier waarop de zaakbehandeling verloopt, dan kunt u hierover een klacht indienen.

Om een klacht te melden kunt u gebruik maken van onderstaand klachtenformulier. U ontvangt binnen twee weken een schriftelijke reactie.
 

Dossiernummer:*
Naam:
Telefoonnummer:*
E-mailadres:*
Namens mij correspondeert (gemachtigde):
Telefoonnummer gemachtigde:
E-mailadres gemachtigde:
Machtiging:

Klachten die door een gemachtigde worden geuit worden alleen in behandeling genomen indien u ons in het bezit stelt van een schriftelijke machtiging waaruit blijkt dat hij namens u optreedt. Mocht een dergelijke machtiging al eerder aan ons zijn verschaft hoeft u deze niet nogmaals toe te zenden.

De reactie op mijn klacht dient gezonden te worden naar:*
De klacht gaat over:*
             
Geef een nadere toelichting op uw klacht. U kunt dit onderbouwen met correspondentie of telefoongesprekken die hebben plaatsgevonden door te verwijzen naar de datum van een brief of telefoongesprek:*
Upload hier de van belangzijnde stukken en eventuele machtiging ter onderbouwing van uw klacht:
Is de klacht reeds kenbaar gemaakt aan de behandelaar van Schuman :*
Wat zijn uw verwachtingen van Schuman met betrekking tot de afwikkeling van uw klacht :*
Meld hieronder van belangzijnde informatie voor de klachtbehandeling die u hiervoor niet kwijt kon: